Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής για Διοικητική Δικαιοσύνη και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (20/11)

Εκδόθηκε από

23/11/2022 13:55

olomeleiaΗ Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε εκτάκτως στις 20.11.2022, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει  την απόλυτη αντίθεσή της στο περιεχόμενο του πορίσματος της Ομάδας εργασίας υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου ΣτΕ Μιχ. Πικραμένου,  σχετικά με την λειτουργία της Διοικητικής Δικαιοσύνης, με το οποίο προτείνεται, μεταξύ άλλων, η κατάργηση διοικητικών δικαστικών σχηματισμών  και η μετατροπή τους σε Δικαστήρια τηλεματικής.

Όπως έχει επισημάνει ήδη η Ολομέλεια, τα προβλήματα που αφορούν στην Διοικητική Δίκη απαιτούν σφαιρική αντιμετώπιση και συνολική προσέγγιση. Δεν χωρούν αποσπασματικές λύσεις και παρεμβάσεις μόνο διοικητικού χαρακτήρα. Απαιτείται αναμόρφωση του δικονομικού πλαισίου λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων, σοβαρή υλικοτεχνική υποστήριξη των δικαστικών σχηματισμών, αναδιάρθρωση του κανονιστικού πλαισίου του κώδικα Οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, επιτάχυνση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης και όχι μόνο απρόσφορες οργανωτικές διατάξεις. Απαιτείται σοβαρός διάλογος όλων των εμπλεκομένων φορέων, ο οποίος για να έχει στοιχεία ουσιαστικής τεκμηρίωσης και αποτελεσματικότητας απαιτεί να έχουν περιέλθει σε γνώση όλων των φορέων συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα για κάθε δικαστικό σχηματισμό και δικαστικό λειτουργό, ώστε να μπορούν να συναχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Το μείζον πρόβλημα στη Διοικητική Δικαιοσύνη, όπως έχει αποδειχθεί, δεν είναι γεωγραφικό, αλλά ουσιαστικό, οικονομικό και δικονομικό.

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε προσπάθεια κατάργησης Διοικητικών Δικαστηρίων, που λειτουργούν σήμερα. Αντίθετα, θεωρεί αναγκαία τη λειτουργία τουλάχιστον ενός Διοικητικού Πρωτοδικείου σε κάθε νομό της χώρας.

Η Ολομέλεια έχει διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, με σκοπό την ορθή και ταχεία απονομή της, με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη (επισυνάπτονται).

Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε:

- Να συγκληθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, με φυσική παρουσία των Προέδρων,  η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για τη λήψη αποφάσεων αντίδρασης στην επιχειρούμενη κατάργηση Δικαστικών σχηματισμών.

- Να προγραμματιστεί συνάντηση με την Ένωση Διοικητικών Δικαστών για την ανταλλαγή απόψεων επί του άνω ζέοντος προβλήματος.

- Να ζητήσει γνωμοδοτήσεις από Καθηγητές Πανεπιστημίου για την συμβατότητα ή μη της τηλεματικής δίκης με τις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ, που προβλέπουν τις αρχές της προφορικότητας, της δημοσιότητας της συζήτησης και της (τοπικής) εγγύτητας για τη λειτουργία της δίκαιης δίκης.

- Να ερευνήσει τη δυνατότητα ανάθεσης στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την υλοποίηση εστιασμένης έρευνας ως προς τη γνώμη των δικηγόρων για τα προβλήματα της δικαιοσύνης, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών κατά την απονομή δικαιοσύνης, την ενδεχόμενη εφαρμογή ενός «δικαστικού Καλλικράτη».

- Να συγκροτηθεί Επιτροπή από μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής προκειμένου να διατυπωθούν συνολικές και λεπτομερείς παρατηρήσεις επί του άνω πορίσματος.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην προωθούμενη από την Κυβέρνηση αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων από 1.1.2023, αύξηση, που λειτουργεί  προσθετικά και πολλαπλασιαστικά στο ήδη  διαρκώς αυξανόμενο κόστος λειτουργικών δαπανών, δανεισμού και διαβίωσης και η οποία επιβαρύνει την ήδη  δυσχερή οικονομική μας θέση, λόγω των συνεπειών της 10ετούς μνημονιακής πολιτικής και της πανδημίας, που έχουν συρρικνώσει δραματικά τη δικηγορική ύλη και τις αμοιβές μας.

Και τούτο, τη στιγμή, μάλιστα,  που το αρμόδιο Υπουργείο και ο e-ΕΦΚΑ δεν εκπληρώνουν τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους έναντι των δικηγόρων, όπως η επικαιροποίηση του Κανονισμού Παροχών του e-ΕΦΚΑ, η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών παράλληλης ασφάλισης, η άμεση επαναρτίωση του Ειδικού Λογαριασμού ανεργίας του ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011, με την απόδοση των οφειλομένων ποσών από τον e-ΕΦΚΑ κλπ.

Η Συντονιστική Επιτροπή ζητά από την Κυβέρνηση την άμεση αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, όπως επίσης  και να  απέχει  κάθε ενέργειας που επιβαρύνει περαιτέρω την επαγγελματική και οικονομική κατάσταση του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε:

- Να προχωρήσει άμεσα σε συλλογή υπογραφών δικηγόρων, σε πανελλαδική κλίμακα, επί κειμένου ψηφίσματος διαμαρτυρίας.

- Να διοργανώσει στο αμέσως επόμενο διάστημα συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, σε συνεργασία και με τους λοιπούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, έξω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

- Να αποστείλει επιστολές στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και να ζητήσει συνάντηση μαζί τους, προκειμένου να αναδείξει τη σπουδαιότητα του θέματος.

- Να παραστεί στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του «μίνι ασφαλιστικού» στην ακρόαση φορέων.

 

Συγκεντρώνουμε υπογραφές μέσω του https://apps.olomeleia.gr

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας