Εισαγγελία Αρείου Πάγου: Ενημέρωση σχετικά με επιστροφή διοριστηρίων εγγράφων

Εκδόθηκε από

05/06/2024 11:09

εκλογεςΚατόπιν της συμπληρωματικής κλήρωσης για την αντικατάσταση των ανεπίδοτων διορισμών των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής και των Μελών των Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4/6/2024 και ώρα 12:00 στην αίθουσα 102 του Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου , σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Η παραλαβή (ηλεκτρονική λήψη) διοριστηρίων εγγράφων είναι δυνατή έως το αργότερο την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 18 : 00 .

2. Στην περίπτωση που διορισθείς χρειαστεί να επιστρέψει, αφού έχει ήδη αποδεχθεί ηλεκτρονικά τον διορισμό του, για λόγους ανωτέρας βίας (υγείας κλπ), θα πρέπει να προσέλθει στην οικεία Εισαγγελία (από την οποία θα παραλάμβανε τον διορισμό του), προκειμένου να καταθέσει το εκτυπωμένο διοριστήριο έγγραφό του και τα σχετικά δικαιολογητικά, μέχρι την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 15.00 .

3. Από την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 οι διορισθέντες που έχουν παραλάβει τον διορισμό τους και δεν μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο τον οικείο Έφορο ή τον Γενικό Έφορο παρακολούθησης διαδικασίας ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο.

Επισημαίνεται, ότι θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου ( www.areiospagos.gr) και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ( www.eisap.gr), στις οποίες θα αναρτώνται Ανακοινώσεις, σύνδεσμοι ( links) κλπ. σχετικά με την τρέχουσα εκλογική διαδικασία.

Τέλος, για τυχόν προβλήματα ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου: 210 - 6419332, -334, -338 και – 175.

Από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας