Δήλωση του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρη Βερβεσού, με αφορμή την πρωτόδικη δικαστική απόφαση για την τραγωδία στο Μάτι.

Published on

01/05/2024 14:45

ΔΗΛΩΣΗ1. H τραγωδία στο Μάτι συνιστά συλλογικό τραύμα και μια χαίνουσα πληγή
για την ελληνική κοινωνία.
2. Χρειάστηκαν 6 χρόνια για να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό μία υπόθεση, που
αφορά μια εθνική τραγωδία. Και αίφνης, κάποιοι ανακάλυψαν την ανάγκη
επιτάχυνσης των διαδικασιών, υπό τον κίνδυνο της παραγραφής, κάτι που
μέχρι τώρα δεν φαίνεται να αποτελούσε προτεραιότητα.

3. Είναι προφανές ότι, οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται και πρέπει να
υπόκεινται σε κριτική, πλην όμως, η κριτική αυτή θα πρέπει να γίνεται με
νομικά και δικαιοκρατικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο,
το πλήρες δημοσιευμένο σκεπτικό της απόφασης και το σύνολο του
αποδεικτικού υλικού.

4. Δηλώσεις δημοσίων προσώπων και κυβερνητικών στελεχών για εκκρεμείς
υποθέσεις, όπως η προκείμενη, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ

συνιστούν παρέμβαση στη λειτουργία δικαιοσύνης, παράβαση της αρχής
της δίκαιης δίκης και του δικαιοκρατικού κεκτημένου.

5. Η δικαιοσύνη απονέμεται αποκλειστικά και μόνο στα δικαστήρια, με βάση
τους δικονομικούς και ουσιαστικούς κανόνες δικαίου. Ο σεβασμός στο
θεσμικό ρόλο των πληρεξουσίων δικηγόρων αποτελεί βασικό
χαρακτηριστικό του νομικού πολιτισμού και του Κράτους Δικαίου.-

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας