'Εντονες αντιδράσεις των δικηγόρων για την καθυστέρηση στην υλοποίηση μεταφοράς δικαστηριακής ύλης και για τη Νομική Βοήθεια

Εκδόθηκε από

09/05/2024 14:08

συντονιστικηΗ Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε εκτάκτως στις 8.5.2024, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η ψήφιση του ν. 5095/2024 και η μεταφορά δικαστηριακής ύλης στους δικηγόρους αποτέλεσε μία σημαντική στιγμή για το δικηγορικό σώμα και την Ελληνική Δικαιοσύνη καθώς αναβαθμίζεται ο ρόλος του δικηγόρου, ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης και δημιουργούνται προϋποθέσεις επιτάχυνσης της απονομής της.
Η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει την ολιγωρία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την μη έκδοση μέχρι σήμερα της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης , με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής των δικηγόρων στους ειδικούς καταλόγους, το ύψος της αποζημίωσης, ο τρόπος, ο χρόνος και οι λοιποί όροι καταβολής της, οι αναγκαίες εγγυήσεις για την αδιάβλητη επιλογή των δικηγόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια και το καλεί να την εκδώσει άμεσα, ενόψει της εφαρμογής του νόμου από 1.6.2024.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δύο περίπου μήνες από την ψήφιση του νόμου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αποκλειστικά δική του ευθύνη, δεν έχει εκδώσει την σχετική υπουργική απόφαση, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή του νόμου. Και αυτό, ενώ το δικηγορικό σώμα έχει ήδη αποστείλει εδώ και καιρό τις σχετικές προτάσεις του.
Η ολιγωρία αυτή, επιβεβαιώνει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας για την υλοποίηση του στόχου της επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης, που το Υπουργείο διακηρύττει. Οι μεταρρυθμίσεις, πέρα από νομοθετικές πρωτοβουλίες, απαιτούν και τη λυσιτελή εφαρμογή τους.
2. Αναφορικά με το θέμα της εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας, παρά τη σχετική νομοθέτηση του άρθρου 25 ν. 5095/2024, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η παραμικρή πρόοδος, τουναντίον έχουν σωρευτεί ήδη και οι οφειλές του πρώτου τετραμήνου 2024.
Η Συντονιστική Επιτροπή καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αδικαιολόγητη καθυστέρηση του Υπουργείου στην εκκαθάριση και πληρωμή των αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας και καλεί το ΤΑΧΔΙΚ να
προβεί άμεσα στις σχετικές πληρωμές και συγκεκριμένα για το υπολειπόμενο 20% (για όσους έκαναν χρήση του άρθρου 69 ν. 5016/2023) το αργότερο μέχρι 20.5.2024 και για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις στις αρχές Ιουνίου 2024.
Η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας να αποφασίσουν την αποχή των μελών τους από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας, μετά την άπρακτη πάροδο των άνω προθεσμιών.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας