Εγκύκλιος Α1 Τμήματος ΑΠ σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων των Δικαστικών Αντιπροσώπων

Εκδόθηκε από

21/06/2023 18:26

areios pagosΕπισυνάπτεται η υπ’ αρ. 1708/21-6-2023 εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία καλούνται οι Επόπτες και οι Έφοροι των Δικαστικών Αντιπροσώπων καθώς και οι Διευθύνοντες τα Πρωτοδικεία και τις Εισαγγελίες της Χώρας να αναφέρουν ενδεχόμενα προβλήματα που θα προκύψουν από Δικαστικούς Αντιπροσώπους σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

Αρχεία

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας