Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση για την μεταφορά ύλης στους δικηγόρους

Εκδόθηκε από

10/05/2024 18:48

ypoyrgikh apofashΔημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ’ αριθ. 33305/2024 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 2706/9.5.2024), με την οποία θεσπίζονται οι ειδικές και τεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν την λειτουργία των καταλόγων των δικηγόρων που θα αναλάβουν από 1/6/2024 να εκδίδουν πράξεις (για προσημειώσεις και κληρονομητήρια) και να επεξεργάζονται φακέλους (για σωματεία), καθορίζουν την αποζημίωσή τους και τις προϋποθέσεις είσπραξης από τους δικαιούμενους δικηγόρους.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

(α) Για κάθε κατηγορία ενέργειας συστήνεται ιδιαίτερος κατάλογος.

(β) Δικαίωμα εγγραφής έχουν δικηγόροι χωρίς πειθαρχικές ποινές (εκτός της επίπληξης) που έχουν ελάχιστη δικηγορική υπηρεσία 1 έτος (αναφορικά με τον κατάλογο για τα σωματεία), 2 έτη (αναφορικά με τον κατάλογο για τις προσημειώσεις) και 3 έτη (αναφορικά με τον κατάλογο για τα κληρονομητήρια), που δεν έχουν οικονομικές οφειλές προς τους δικηγορικούς συλλόγους. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν κατά την κατάρτιση κάθε νέου καταλόγου κάθε επόμενο δικαστικό έτος.

(γ) Για να μπει κανείς στον κατάλογο/καταλόγους που επιθυμεί πρέπει να παρακολουθήσει Ειδικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης που θα διεξαχθούν διαδικτυακά, χωρίς δική του οικονομική επιβάρυνση.

Ανακοίνωση για την συμμετοχή σε αυτά θα εκδώσει την επόμενη εβδομάδα η Οργανωτική Επιτροπή των Σεμιναρίων που ήδη ορίστηκε με την ΥΑ.

Τα σεμινάρια θα έχουν διάρκεια 12 ωρών (αναφορικά με τον κατάλογο για τα σωματεία), 16 ωρών (αναφορικά με τον κατάλογο για τις προσημειώσεις) και 24 ωρών (αναφορικά με τον κατάλογο για τα κληρονομητήρια).

Σεμινάρια θα γίνονται 1 φορά κάθε χρόνο. Όποιος εγγράφεται στον κατάλογο δεν χρειάζεται να υφίσταται νέα διαδικασία εκ νέου εγγραφής του και θα παραμένει στον κατάλογο εφ’ όσον εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις που αναφέρουμε ανωτέρω υπό β΄.

δ) Οι κατάλογοι θα τηρούνται ηλεκτρονικά με αλφαβητική σειρά. Ο κανόνας είναι ότι όταν έρχεται η σειρά κάθε δικηγόρου θα του ανατίθεται μία (1) υπόθεση. Μπορεί όμως να προβλεφθεί σε κάποια Πρωτοδικεία (κάτι που θεωρείται πολύ πιθανό για τα μεγάλα Πρωτοδικεία) ότι θα ανατίθεται ειδικά στην περίπτωση των προσημειώσεων περισσότερες της μίας υπόθεση.

(ε) Το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται σε 120,00€ για τα σωματεία, 160,00€ για τις προσημειώσεις και 200,00€ για τα κληρονομητήρια. Το ποσό θα καταβάλλεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πράξης ή της επεξεργασίας του φακέλου με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της πράξης ή σχετικής βεβαίωσης από την Γραμματεία του Δικαστηρίου. Η όλη διαδικασία στην πλήρη λειτουργία της στον ΔΣΑ θα λειτουργεί ηλεκτρονικά. Η αποζημίωση απαλλάσσεται φορολογικών κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων και δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α..

Η Υπουργική Απόφαση αποσκοπεί στην διασφάλιση της γρήγορης, αδιάβλητης και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος και το κύρος του λειτουργήματός μας και συντάχθηκε κατόπιν στενής συνεργασίας της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την ιδιαίτερη συνδρομή του συμβούλου ΔΣΑ, Φώτη Γιαννούλα και του Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας στο ΔΠΘ, Σπύρου Τσαντίνη.

Πρέπει, όλοι μας, Δικηγορικοί Σύλλογοι και οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν στις νέες διαδικασίες να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, για την επιτυχή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων που ενισχύουν το κύρος μας και ανοίγουν νέους δρόμους για την καλύτερη λειτουργία του Ελληνικού Δικαστικού Συστήματος.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας