Διαβούλευση για την τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων

Εκδόθηκε από

15/04/2024 19:08

kodikasΚατόπιν συγκρότησης Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγόρων [ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 37/2024], σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην ανοιχτή διαβούλευση που θα λάβει χώρα διαδικτυακά, στην ενιαία δικτυακή πύλη της Ολομέλειας στην Επιλογή

https://apps.olomeleia.gr/

«Αιτήσεις  Διαβούλευση για την τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων» ανά θεματική ενότητα του Κώδικα Δικηγόρων.

Κάθε παρατήρηση θα είναι ιδιαιτέρως εποικοδομητική και χρήσιμη για την τελική διαμόρφωση των θέσεων και προτάσεων του δικηγορικού σώματος, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σώματος και θα διαμορφώνει τους κατάλληλους όρους για την άσκηση της δικηγορίας στο μέλλον.

Οι θεματικές ενότητες της διαβούλευσης είναι οι εξής:

- ΑΜΟΙΒΕΣ

- ΑΣΚΗΣΗ

-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ &ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΕΚΛΟΓΕΣ

-ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας