Συνάντηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημ. Βερβεσού με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος Γιώργο Διαμάντη και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας Γιώργο Ντερζή

Εκδόθηκε από

02/03/2022 16:37

**

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός συναντήθηκε σήμερα, 1.3.2022, με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος Γιώργο Διαμάντη και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας Γιώργο Ντερζή, ενόψει της αυριανής απεργιακής κινητοποίησης των δικαστικών υπαλλήλων.

Η ορθή και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης και η εύρυθμη λειτουργία των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Υπηρεσιών αποτελούν βασικές προτεραιότητες για το δικηγορικό σώμα.

Η Ολομέλεια έχει, κατ’ επανάληψη, υποβάλει στους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δικαστικές Αρχές) συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, που παρατηρούνται στη λειτουργία των Δικαστηρίων και των Δικαστικών εν γένει Υπηρεσιών και τα οποία επιδρούν αρνητικά τόσο στην απονομή της Δικαιοσύνης όσο και στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Δικηγόροι και Δικαστικοί υπάλληλοι αναγνωρίζουν ότι οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται οφείλονται σε ένα ικανό βαθμό στην έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού δικαστικών υπαλλήλων, λόγω των κενών που δημιουργήθηκαν από την αθρόα συνταξιοδότησή τους και τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν καλυφθεί αλλά και στην έλλειψη κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού.

Στα πλαίσια αυτά, δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι, θεσμικά και από κοινού, διατυπώνουν προς την Πολιτεία τα κάτωθι αιτήματα:

1. Αμεση κάλυψη των υφιστάμενων οργανικών κενών δικαστικών υπαλλήλων σε όλη τη χώρα.

Η κάλυψη των κενών πρέπει να γίνει χωρίς καμία χρονοτριβή με τη διενέργεια πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, με την ευθύνη των Ανωτάτων Δικαστηρίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, δεδομένου ότι οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, ως έχει αποδειχθεί, είναι αναποτελεσματική για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

2. Αμεση επίλυση των σοβαρών κτιριολογικών προβλημάτων και κάλυψη των ελλείψεων στην υλικοτεχνική υποδομή των δικαστικών κτιρίων όλης της χώρας, ώστε να καταστούν ασφαλή και λειτουργικά. Για το σκοπό αυτό, θα επιδιωχθεί άμεσα κοινή συνάντηση με το ΤΑΧΔΙΚ και την ΚΤΥΠ ΑΕ.

Η επίλυση των προβλημάτων απαιτεί έργα και όχι λόγια. Κάθε μέρα καθυστέρησης διαιωνίζει μία κατάσταση, που δεν τιμά κανένα και δεν προσιδιάζει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Δικηγόροι και Δικαστικοί Υπάλληλοι συμφώνησαν σε νέα συνάντηση των εκπροσώπων των θεσμικών τους οργάνων, για να συζητήσουν το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Δημήτρης Βερβεσός

Ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Γιώργος Ντερζής 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Δικαστικών Υπαλλήλων Αθηνών

Γιώργος Διαμάντης 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας