Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ολομέλειας με τον Υπ. Δικαιοσύνης και τον Γ. Γ.και Πρόεδρο του ΤΑΧΔΙΚ για τα επείγοντα ζητήματα της λειτουργίας της δικαιοσύνης καθώς και την επίσπευση εκκαθάρισης-εξόφλησης των αμοιβών νομικής βοήθειας

Εκδόθηκε από

10/04/2020 17:23

** Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση αντιπροσωπείας της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας και του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσό, και τον Πρόεδρο του ΔΣΠ, Γεώργιο Σταματογιάννη, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Πρόεδρο του ΤΑΧΔΙΚ, Πάνο Αλεξανδρή, για τα επείγοντα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης καθώς και την επίσπευση της εκκαθάρισης και εξόφλησης των αμοιβών νομικής βοήθειας. 

Σε ό,τι αφορά τα επείγοντα ζητήματα λειτουργίας της Δικαιοσύνης η αντιπροσωπεία της Ολομέλειας έθεσε τα κάτωθι θέματα:

1. Το ζήτημα της παράτασης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.

2. Τους υγειονομικούς κινδύνους στις πολυπρόσωπες ποινικές δίκες, που πραγματοποιούνται στα Εφετεία και της επιβεβλημένης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68) και των από 12.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 833), από 15.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 864) και από 27.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1074) περί αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.

3. Την επιβεβλημένη λειτουργία των Εισαγγελιών της χώρας για την εξυπηρέτηση κατεπειγουσών υποθέσεων, όπως οι δοσοποιήσεις ποινών, η λήψη αντιγράφων ποινικών δικογραφιών και η ενημέρωση των πληρεξουσίων δικηγόρων.

4. Τη λήψη μέτρων αποσυμφόρησης των σωφρονιστικών καταστημάτων για την προστασία από τη διάδοση του κοροναϊού, το οποίο ετέθη και χθες από αντιπροσωπεία του ΔΣΑ στην Γεν. Γραμματέα Αντεγκληματικής πολιτικής.

5. Την προώθηση ψηφιακών μέσων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και λήψη ψηφιακών πιστοποιητικών από δικηγόρους.

6. Γενικότερα θέματα λειτουργίας της δικαιοσύνης στην κρίσιμη παρούσα χρονική συγκυρία και ειδικότερα της άμεσης ανάρτησης στο solon.gov.gr των αποφάσεων που έχουν έρθει προς δημοσίευση στο χρονικό διάστημα της αναστολής των δικαστηρίων και τη δημοσίευσή τους ψηφιακά (σκαναρισμένα) στο διαδίκτυο ώστε να μπορούν να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι.

Σε ό,τι αφορά το ΤΑΧΔΙΚ, τέθηκαν από την Ολομέλεια:

1. Το θέμα της επιβεβλημένης άμεσης εκκαθάρισης των ανεκκαθάριστων φακέλων και της καταβολής των οφειλομένων αμοιβών σε δικηγόρους από την παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας και

2. Η έκδοση της ΚΥΑ για την καταβολή πρόσθετης αμοιβής σε δίκες μακράς διάρκειας. Σημειώνεται ότι προσήλθαν σήμερα στο ΤΑΧΔΙΚ τρεις συνεργάτες του ΔΣΑ και του ΔΣΠ, που διέθεσαν οι Σύλλογοι για την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό του ΤΑΧΔΙΚ και την επίσπευση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φακέλων νομικής βοήθειας.

Οι ως άνω συνεργάτες, που τέθηκαν στη διάθεση του ΤΑΧΔΙΚ, ενημερώθηκαν από τους υπαλλήλους του φορέα προκειμένου να τους συνδράμουν στο έργο τους.

Από την πλευρά του Υπουργείου, επί των τεθέντων ζητημάτων, δηλώθηκαν τα εξής:

1. Θα εκδοθεί σήμερα η ΚΥΑ για την παράταση αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων μέχρι 27.4.2020.

2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα θέσει το ζήτημα της λειτουργίας των εισαγγελιών στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στις ενέργειες που κρίνει απαραίτητες για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει και την εξασφάλιση της στοιχειώδους οφειλόμενης λειτουργίας των εισαγγελιών στην κρίσιμη αυτή περίοδο.

3. Το ζήτημα της λήψης των αναγκαίων μέτρων για τις πολυπρόσωπες ποινικές δίκες που εξακολουθούν να διεξάγονται θα θέσει ο Υπουργός στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

4. Θα καταβληθεί άμεσα προσπάθεια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, να χορηγηθούν ψηφιακές υπογραφές σε δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους, ώστε να είναι δυνατή, τόσο η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, όσο και η έκδοση και λήψη ψηφιακών πιστοποιητικών.

5. Το ζήτημα της αποσυμφόρησης των σωφρονιστικών καταστημάτων μελετάται από την Κυβέρνηση, και εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινωθούν τα σχετικά κυβερνητικά μέτρα, λαμβανομένων υπ’ όψιν, τόσο των προτάσεων της Γεν. Γραμματέως αντεγκληματικής πολιτικής, όσο και του δικηγορικού σώματος.

6. Για το ζήτημα του ΤΑΧΔΙΚ ο Υπουργός διαβεβαίωσε δεν τίθεται ζήτημα χρηματικών αποθεμάτων, διότι υφίστανται σχετικά διαθέσιμα, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης, στον ειδικό λογαριασμό νομικής βοήθειας.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται κυρίως στην απουσία προσωπικού για την εκκαθάριση των περίπου 35.000 εκκρεμών φακέλων νομικής βοήθειας. Δεδομένων μάλιστα των συνθηκών που επικρατούν κατά την τρέχουσα περίοδο στη δημόσια διοίκηση και της λήψης σχετικών αδειών από το αρμόδιο προσωπικό, η διαδικασία εκκαθάρισης έχει καταστεί ακόμη πιο δυσχερής.

Ο Πρόεδρος του ΤΑΧΔΙΚ δεσμεύθηκε ότι θα αποστείλει ενημερωτικό έγγραφο στην Ολομέλεια, με το οποίο θα ενημερώνει αναλυτικά για τον αριθμό τόσο των φακέλων που έχουν εκκαθαριστεί τα τελευταία χρόνια, όσο και αυτών που παραμένουν εισέτι ανεκκαθάριστοι, καθώς και για κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις για την κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση του προβλήματος με νομοθετική ρύθμιση, ώστε να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έχουν προκύψει.

Ήδη δε, από την ερχόμενη Δευτέρα οι τρεις συνεργάτες των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς τίθενται στη διάθεση των υπηρεσιών του ΤΑΧΔΙΚ για όσο χρόνο χρειαστεί ώστε επιταχυνθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των φακέλων και συνακόλουθα να επιταχυνθεί η διαδικασία ενταλματοποίησης, που εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του ΤΑΧΔΙΚ.

Τέλος, αναφορικά με την έκδοση της ΚΥΑ για τις υποθέσεις μακράς διάρκειας από την πλευρά του Υπουργείου αναφέρθηκε ότι το σχέδιο της ΚΥΑ είχε αποσταλεί προς συνυπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται, μετά την επεξεργασία του τελικού σχεδίου, να υπογραφεί η ΚΥΑ σε εύθετο χρονικό διάστημα.

Συνημμένα

 nomiki_voitheia.pdf

**
**
**
**
Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας