Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την καταβολή της αποζημίωσης των 600 ευρώ

Εκδόθηκε από

04/05/2020 14:11

** Σε συνέχεια της από 2.5.2020 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ιωάννη Βρούτση, με την οποία επισημαίνει τα σημαντικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την καταβολή του ποσού των 600 ευρώ, μεταξύ άλλων την μη καταβολή του ποσού σε δικαιούχους, την καταβολή μικρότερου, ή σε ορισμένες περιπτώσεις και μεγαλύτερου ποσού, και ζητεί να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα αυτά, ώστε ο κάθε δικαιούχος να λάβει το ποσό που πραγματικά δικαιούται. 

Το πλήρες κείμενο της υπ’ αρ. πρωτ.851/4/5/2020 επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ως εστάλη, έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σας γνωρίζουμε ότι, κατά την καταβολή του ποσού των 600 ευρώ, που χορηγήθηκε στους επιστημονικούς κλάδους, μετά την κυβερνητική απόφαση για κατάργηση του προγράμματος «τηλεκατάρτισης» επιστημόνων, και σε αναπλήρωση του ποσού της σχετικής επιταγής, παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα.

Μεταξύ άλλων, παρατηρήθηκε η μη καταβολή του ποσού αυτού σε συναδέλφους, η καταβολή μικρότερου ποσού ή ακόμη και η καταβολή μεγαλύτερου ποσού.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να επιληφθείτε άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων, που ανέκυψαν, ώστε ο κάθε δικαιούχος να λάβει το ποσό που πραγματικά δικαιούται.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας