Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (Συνεδρίαση 21-7-2020)

Εκδόθηκε από

22/07/2020 15:20

**Η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε σήμερα υπό την Προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: 

«Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»,

που κατατέθηκε στη Βουλή, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση η ρύθμιση για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου 2019, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών που επήλθαν στην άσκηση του επαγγέλματός μας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

2. Η Συντονιστική επιτροπή εκφράζει την , κατ’ αρχήν, ικανοποίησή της για την εξασφάλιση ελάχιστης αμοιβής, καλυπτόμενης από τις πιστώτριες τράπεζες, για τους δικηγόρους που συμμετέχουν ως σύμβουλοι στη σύνταξη και υποβολή αίτησης δανειοληπτών, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού και έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο στήριξης, για την αποπληρωμή των εξασφαλισμένων με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία δανείων τους, με τη συμμετοχή του Δημοσίου, η οποία υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΓΓΠΣΔΔ και της ΕΓΔΙΧ.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την έντονη αντίθεσή της για τη συμμετοχή συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου η Επιτροπή λειτουργεί σε τριμελή τμήματα, Πρόεδρος εκάστου τμήματος ορίζεται πρώην δικαστικός λειτουργός Δ.Δ., ενώ μέλη τους ορίζονται ένας πρώην δικαστικός λειτουργός Δ.Δ. και ένα μέλος του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ.

Το Δικηγορικό Σώμα, κατ’ επανάληψη και διαχρονικά, έχει εκφράσει τη θέση ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλίζεται, κατά το Σύνταγμα η διάκριση των εξουσιών και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Προς τούτο και προς αποφυγή διαφόρων συνειρμών περί συνδετικών κρίκων εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, που αδικούν άξιους δικαστικούς λειτουργούς, θα πρέπει οι δικαστικοί λειτουργοί να μην αναλαμβάνουν δημόσιες θέσεις για ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την αφυπηρέτησή τους.

Υπάρχει, άλλωστε, χωρίς καμιά αμφιβολία, επαρκές νομικό επιστημονικό προσωπικό αδιαμφισβήτου κύρους και προσόντων για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.

4. Τέλος, σύμφωνα με διάταξη του σχεδίου νόμου καθίσταται, για πρώτη φορά, υποχρεωτική η υπογραφή της αίτησης εξώδικης επίλυσης από δικηγόρο, ρύθμιση αναγκαία για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των φορολογούμενων.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας