ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Εκδόθηκε από

03/08/2023 13:51

δικηγοροιΑνακοινώνουμε πίνακα επιτυχόντων, ανά έδρα Εφετείου εξέτασης, με
απόλυτη βαθμολογική σειρά, του Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων
Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2023 για όλη την Επικράτεια, τον οποίο
δημοσιεύουμε μετά από ανωνυμοποίησή του, ως ακολούθως στο
επισυναπτόμενο αρχείο:

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας