Συζήτηση του αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για την διαμεσολάβηση στη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

Εκδόθηκε από

28/06/2018 10:10

Συζητήθηκε σήμερα στην Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, το  υπ’ αριθ. πρωτ. 881/14.3.2018 αίτημα που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδoς και του ΔΣΑ κ. Δημήτρης Βερβεσός κατά το άρθρο 14 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 1756/1988)...

σχετικά με την συμβατότητα της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως νομοθετήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4512/2018, με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο.

Στην συνεδρίαση παρέστη και τοποθετήθηκε, μετά την εισήγηση του εισηγητή Αρεοπαγίτη κ. Πιπιλίγκα, εκ μέρους της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ο Πρόεδρος αυτής.

Κατά την συζήτηση ο Πρόεδρος κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με τις νομικές αιτιάσεις σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της υποχρεωτικότητας, όπως νομοθετήθηκε, στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων στο Πρωτοδικείο και Εφετείο Αθηνών και την πτωτική τους πορεία τα τελευταία έτη, πίνακες με ποσοτικοποιημένα παραδείγματα, τις αποφάσεις του ΔΕΕ Menini (C-75/16) και Alassini (C-317/08), σχετική νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Αρείου Πάγου σχετικά με το παρεμφερές ζήτημα της υποχρεωτικής διαιτησίας (ΑΠ 356/1999, 1828/1987, ΕφΑθ 4496/2008), αλλοδαπή νομολογία και συγκεκριμένα την αγγλική απόφαση Halsey V Milton Keynes General NHS Trust Etc, και την απόφασή 266/2014 του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας, οι οποίες έκριναν ότι η υποχρεωτική διαμεσολάβηση αντίκειται στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας, καθώς και εισηγήσεις/γνωμοδοτήσεις των Καθηγητών Νικολάου Κλαμαρή, Ευαγγελίας Ποδηματά, Παναγιώτη Γιαννόπουλου, Στέφανου Καραμέρου, και του Δικαστή Παντελή Μποροδήμου σχετικά με τα αναφυόμενα νομικά ζητήματα.

Επισυνάπτεται το υπόμνημα της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας