Συνάντηση του Προεδρείου της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας με την Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης

Εκδόθηκε από

09/10/2018 10:14

Με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, συναντήθηκε χθες το Προεδρείο της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,

αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας και του ΔΣΑ, Δημήτριο Βερβεσό, τον Πρόεδρο του ΔΣΘ, Ευστάθιο Κουτσοχήνα και τον Πρόεδρο του ΔΣΠ, Γεώργιο Σταματογιάννη. 

Το Προεδρείο της Συντονιστικής Επιτροπής εξέθεσε σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα. Τέθηκαν ιδίως τα εξής κρίσιμα ζητήματα:

1. Άμεση νομοθέτηση των ασφαλιστικών ελαφρύνσεων που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό.

2. Άμεση εκκαθάριση και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών εμμίσθων και αμειβομένων με ΤΠΥ.

3. Αντιμετώπιση των αστοχιών των συστημάτων που ΕΦΚΑ που έχουν ως αποτέλεσμα ενήμεροι συνάδελφοι να στερούνται ασφαλιστικής ικανότητας.

4. Υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών στα ειδοποιητήρια του 2018 βάσει των καταβλητέων εισφορών του 2017 και συνυπολογισμός, αν δεν έχει υπάρξει, των πληρωμών ή/και των γραμματίων των δικηγόρων.

5. Χαρακτηρισμός της «αμοιβής» για συμμετοχή των δικηγόρων σε εκλογές σωματείων ως «αποζημίωσης» (ώστε να μην επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές).

6. Άμεση πληρωμή ληξιπρόθεσμων παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος (προ του 2012) και σε χρήμα.

7. Πληρωμή εξωτερικών δικηγόρων συνεργαζόμενων με τον ΕΦΚΑ ανά την Επικράτεια, όταν έχουν οφειλές ρυθμισμένες ή μη (κατά τρόπο ανάλογο με την εγκύκλιο 1222/2017 της ΑΑΔΕ).

8. Επανεξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης του «βοηθήματος ανεργίας» στους δικηγόρους – ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς, λόγω των αυστηρών όρων χορήγησης, ελάχιστοι συνάδελφοι μπορούν στην πράξη να το λάβουν.

9. Εκδίκαση των ιεραρχικών προσφυγών των ασφαλισμένων Δικηγόρων (ΤΑΝ/ΤΥΔΑ/ΤΥΔΕ).

10. Παραχώρηση του κτηρίου του  πρ. ΙΚΑ Πύλης Αξιού στις δικαστικές υπηρεσίες του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Η Υπουργός Εργασίας άκουσε με προσοχή τα ζητήματα που έθεσε υπ’ όψιν της το δικηγορικό σώμα, και ενημέρωσε το Προεδρείο της Συντονιστικής Επιτροπής για τα εξής:

1. Το νομοσχέδιο που θα περιέχει τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα κατατεθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου στη Βουλή. Το νομοσχέδιο θα αφορά τις εισφορές των αμίσθων δικηγόρων και θα προβλέπεται από 1.1.2019 α) μείωση των εισφορών κύριας σύνταξης από 20% σε 13,33%, β) διατήρηση των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης στο 6,95%, και γ) διατήρηση των προβλεπόμενων «εκπτώσεων». Παράλληλα, οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ θα διαμορφωθούν σε πάγια ποσά (64,5€ μηνιαίως για τους δικηγόρους Αθηνών, που επιβαρύνονται με εισφορές εφάπαξ και 41 € μηνιαίως για τους δικηγόρους των λοιπών δικηγορικών συλλόγων που δεν επιβαρύνονται με εισφορές εφάπαξ). Η μείωση των εισφορών επικούρησης και εφάπαξ θα ισχύσει αναδρομικά από 1.1.2017. Το ασφαλιστικό καθεστώς των εμμίσθων θα παραμείνει ως έχει.

2. Η εκκαθάριση των εισφορών των εμμίσθων και όσων εργάζονται με ΤΠΥ, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

3. Έχει προταθεί και προωθηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών από το Υπουργείο Εργασίας νομοθετική ρύθμιση για τον χαρακτηρισμό των «αμοιβών» των δικηγόρων που συμμετέχουν στις εκλογές σωματείων ως «αποζημίωσης», με τις εντεύθεν συνέπειες. 

4. Το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει τρόπους, ώστε οι εξωτερικοί δικηγόροι του ΕΦΚΑ να μην υπόκεινται σε πλήρη συμψηφισμό των αμοιβών τους, όταν έχουν οφειλές.

5. Για το θέμα του «βοηθήματος ανεργίας» δικηγόρων – ελευθέρων επαγγελματιών, θα μελετηθεί η βασιμότητα των αιτιάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής, ώστε να εξεταστεί η πιθανότητα τυχόν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων.

6. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος της προβληματικής επικοινωνίας των δικηγόρων της Περιφέρειας με τον ΕΦΚΑ, θα δημιουργηθούν κέντρα επικοινωνίας με δικηγόρους στα περιφερειακά υποκαταστήματα ΕΦΚΑ.

7. Τέλος, για το ζήτημα της παραχώρησης του κτηρίου του πρ. ΙΚΑ Πύλης Αξιού στις δικαστικές υπηρεσίες του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η Υπουργός εξήγησε ότι το αίτημα έχει εξετασθεί αλλά στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Υγείας. Ως εκ τούτου, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η Υπουργός επιφυλάχθηκε να μελετήσει τα υπόλοιπα ζητήματα που έθεσε το Προεδρείο της Συντονιστικής Επιτροπής, προκειμένου να αναζητηθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και του ΕΦΚΑ και πάντοτε σε πνεύμα συνεργασίας με το δικηγορικό σώμα.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας