Συμπληρωματική ενημέρωση και διευκρινήσεις για την "Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4" επι της τροποποιητικής απόφασης ΓΔΟΥ 282/17-11-2020 (ΦΕΚ Β’ 5081/17-11-2020)

Εκδόθηκε από

20/11/2020 18:05

**

  Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι με την αριθ. ΓΔΟΥ 282/17.11.2020 ΚΥΑ (ΔΕΚ Β 5081/17.11.2020) τροποποιήθηκε η αριθ. ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 ΚΥΑ, που αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και προστίθεται ως προϋπόθεση η υποχρέωση τήρησης και έκδοσης λογιστικών αρχείων.

 Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τους ελεύθερους επαγγελματίες δικηγόρους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων , ανεξάρτητα από τη υπαγωγή τους ή την απαλλαγή τους σε καθεστώς ΦΠΑ .

 Περαιτέρω, μετά από ερωτήματα συναδέλφων, διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της μείωσης του τζίρου κατά 20% συγκρίνεται ο συνολικός τζίρος μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020 και ο τζίρος του κύκλου εργασιών αναφοράς (σε περίπτωση υπαγωγής σε ΦΠΑ) ή των ακαθαρίστων εσόδων αναφοράς (σε περίπτωση απαλλαγής από ΦΠΑ), όπως αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ και τον πρακτικό οδηγό που έχει εκπονήσει ο φοροτεχνικός σύμβουλος της Ολομέλειας και όχι ο συνολικός τζίρος των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019.

Επισυνάπτοται:

--Το σημείωμα του λογιστή-φοροτεχνικού συμβούλου της Ολομέλειας, Παναγιώτη Αργυρόπουλου

-- Το ΦΕΚ Β’ 5081/17-11-2020.

Συνημμένα

 dieykriniseis_epistrepteas_prokatavolis-1.pdf | fek_v_5081_2020.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας