ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Β΄ ΕΞ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

Εκδόθηκε από

18/10/2022 20:46

dikastirioΕπισυνάπτεται ο πίνακας των υποψηφίων της δοκιμασίας επάρκειας β' εξετ. περιόδου 2022.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας