ΜyData : Τελευταίες εξελίξεις

Εκδόθηκε από

13/03/2021 01:06

**1. Νέα δωρέαν εφαρμογή έκδοση έκδοσης και διαβίβασης των τιμολογίων στην πλατφόρμα myData από την ΑΑΔΕ – Παραμετροποίηση για δικηγόρους  

α) Η ΑΑΔΕ θα θέσει σε παραγωγική λειτουργία το επόμενο χρονικό διάστημα μια νέα πλατφόρμα έκδοσης και διαβίβασης των τιμολογίων στην πλατφόρμα myData. Μέσω αυτής θα εκδίδονται τα παραστατικά και παράλληλα (αυτόματα) θα διαβιβάζονται οι απαραίτητες πληροφορίες στην πλατφόρμα myData, χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη παρέμβαση ή αποστολή σύνοψης από άλλο κανάλι διαβίβασης.

β) Μετά από συνεργασία των Φορολογικών Συμβούλων της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του Δ.Σ.Α., Ευσταθίου Μπακάλη και Ανδρέα Τσουρουφλή, με στελέχη της Α.Α.Δ.Ε, η ως άνω εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε., έχει καταστεί πλήρως παραμετροποιήσιμη για τους δικηγόρους (με ειδικές προβλέψεις για την παρακράτηση φόρου 15% επί των γραμματίων, την προκαταβολή εισφορών ΕΦΚΑ 20% επί του γραμματίου κλπ).

2. Ενημέρωση για τη λειτουργία της πλατφόρμας myData

α) Η πλατφόρμα myData, μέσω της οποίας διαβιβάζεται και καταχωρείται η σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων, γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους, τίθεται σε πιλοτική (και όχι υποχρεωτική) λειτουργία από την 1.4.2021.

β) Η χρήση της πλατφόρμας myData καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις κατά το χρόνο υποχρεωτικής καταχώρισης των φορολογικών στοιχείων και συναλλαγών έτους 2021, ήτοι το θέρος του 2022 (κατά το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2021).

γ) Όσοι αποκτούν ακαθάριστα έσοδα έως 50.000 ευρώ ή εκδίδουν λιγότερα των 50 παραστατικών ετησίως, δύνανται να εξακολουθήσουν να εκδίδουν τα παραστατικά τους και να τηρούν τα βιβλία τους χειρόγραφα. Επίσης, μπορούν να διαβιβάζουν τα στοιχεία των παραστατικών τους (συνόψεις) μέσω της ειδικής διεπαφής της ΑΑΔΕ, είτε μόνοι τους είτε μεσώ του λογιστή τους.

3. Πρακτικός Οδηγός για δικηγόρους

Με επιμέλεια των Φορολογικών Συμβούλων της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του Δ.Σ.Α., Ευσταθίου Μπακάλη και Ανδρέα Τσουρουφλή, βαίνει προς άμεση ολοκλήρωση ο σχετικός οδηγός εφαρμογής, που θα παρέχει οδηγίες χρήσεως προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της δικηγορικής πρακτικής.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας