ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4: Υπαγωγή και των δικηγόρων σε αυτή - ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Εκδόθηκε από

18/11/2020 20:13

**

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 5047/14.11.2020) σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

Για πρώτη φορά υπάγονται στο καθεστώς επιστρεπτέας προκαταβολής όλοι οι ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, και αυτών ακόμη που δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή και δεν απασχολούν εργαζομένους (σε αντίθεση με τον προηγούμενο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής 3). Άρα και οι ατομικώς ασκούντες το επάγγελμα δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες.

Για τη λήψη της ενίσχυσης, ως ΜΟΝΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ορίζεται ότι, οι δικαιούχοι πρέπει να παρουσιάζουν μείωση στο άθροισμα του κύκλου εργασιών τους (τζίρος/τζίρος) μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, όπως αυτός θα δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», κατά 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς έτους (2019), όπως αναλυτικά ορίζεται στη συνημμένη ΚΥΑ, και αναλύεται λεπτομερώς στον συνημμένο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ και επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς να είναι μεγαλύτερος από τριακόσια (300) ευρώ.

Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση ορίζεται, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε χίλια (1.000) ευρώ, εκ των οποίων 500 € συνιστούν επιχορήγηση (και δεν επιστρέφονται) και 500 € είναι επιστρεπτέα (δανειοδότηση).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport), έως την 30η Νοεμβρίου 2020.

Δημοσιεύουμε σήμερα προς ενημέρωση και διευκόλυνση των συναδέλφων στην υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής Πρακτικό Οδηγό για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, που εκπόνησε για λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο λογιστής – φοροτεχνικός σύμβουλος της Ολομέλειας, Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

Επισυνάπτεται

α) το ΦΕΚ Β 5047/14.11.2020 και

β) ο Πρακτικός Οδηγός

Συνημμένα

 praktikos_odigos.docx | fek_v_5047_2020.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας