ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οι δικηγόροι επανεντάσσονται στη νέα ρύθμιση για την μείωση 40% του μισθώματος επαγγελματικών χώρων για το Νοέμβριο

Εκδόθηκε από

25/11/2020 17:10

** Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, σας ενημερώνουμε ότι ικανοποιήθηκε το αίτημα του διατύπωσε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σχετικά με την υπαγωγή των δικηγόρων στο μέτρο μείωσης 40% του μισθώματος των επαγγελματικών χώρων για το μήνα Νοέμβριο 2020.

 Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 5204/24.11.2020) η υπ’ αριθ. 1251/20.11.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών δυνάμει της οποίας οι δικηγόροι (ΚΑΔ 69.10 Νομικές δραστηριότητες) επανεντάχθηκαν  στο μέτρο της  απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης για τον μήνα Νοέμβριο 2020.

 

-- Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β 5204/24.11.2020.

Συνημμένα

 fek_v_5204_24_11_2020.pdf

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας