Δημιουργία πλατφόρμας στο portal.olomeleia.gr για κλείσιμο ραντεβού δικηγόρων με συνεργαζόμενες δημόσιες υπηρεσίες

Εκδόθηκε από

10/09/2020 09:51

**

 

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στο portal.olomeleia.gr η πλατφόρμα για το κλείσιμο ραντεβού των Δικηγόρων με δημόσιες υπηρεσίες, που θα ενταχθούν στο σύστημα. 

Η πλατφόρμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, λόγω της τρέχουσας υγειονομικής συγκυρίας (COVID 19), καθώς επιτρέπει τον προγραμματισμό των εργασιών σε δημόσιους φορείς, χωρίς αναμονή. 

Με τη χρήση της νέας πλατφόρμας, ο Δικηγόρος, αφού εισέλθει στο Portal, θα μπορεί:

α) Από το κεντρικό μενού των αιτήσεων του portal να επιλέγει τον φορέα αίτησης για κλείσιμο ραντεβού.

β) Από την εμφανιζόμενη φόρμα να επιλέγει από τα διαθέσιμα ραντεβού ημερομηνία και ώρα.

γ) Από τη φόρμα να αλλάξει το E-mail που θα χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο ραντεβού.

δ) Από τη φόρμα, να εισάγει μικρό κείμενο με την Αιτιολογία για το κλείσιμο ραντεβού, με στόχο την προετοιμασία της υπηρεσίας.

ε) Να υποβάλει την αίτησή του, η οποία και αποθηκεύεται.

στ) Να υποβάλει αιτήσεις για ραντεβού για την ίδια υπηρεσία, περισσότερες φορές.

ζ) Να διαγράψει την αίτησή του, οπότε και το σύστημα ελευθερώνει τη θέση που είχε κλειστεί για το συγκεκριμένο ραντεβού.

η) Να λαμβάνει από το σύστημα E-mail με τα στοιχεία της αίτησης που υπέβαλε και τα στοιχεία του ραντεβού που έκλεισε.

θ) Να βλέπει τη λίστα των αιτήσεων για ραντεβού που εμφανίζονται στο σύστημα.

Στην πρώτη φάση λειτουργίας, στη νέα πλατφόρμα θα ενταχθούν τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, μετά από συμφωνία με τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, ενώ θα ακολουθήσει η ένταξη επιπλέον δημοσίων φορέων.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την υπαγωγή δημοσίων φορέων στη νέα πλατφόρμα.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας