Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής: Ορισμός εξεταστών Β' Εξεταστικής Περιόδου 2022

Εκδόθηκε από

20/10/2022 19:16

DSAΕπισυνάπτεται η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για τον ορισμό των εξεταστών της β' Εξεταστικής Περιόδου 2022.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας