ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εκδόθηκε από

19/05/2024 11:08

σεμιναριαΓια όσους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το σημερινό σεμινάριο (σωματεία)διότι δεν έλαβαν για τεχνικούς λόγους το link,θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα 20.5.2024 η Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης των Ειδικών Σεμιναρίων επιμόρφωσης( άρθρου2παρ.4 αριθμ.33305/9.5.24 Υ.Α) για να αποφασίσει την επανάληψή του.

Για την ημέρα και ώρα του επαναληπτικού σεμιναρίου, θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Για το απογευματινό σεμινάριο (προσημειώσεις) θα αποσταλεί νέο link.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας